Vårt team

Nos Buscamos team i Sverige består av volontärer, Chilenska och icke chilenska

Constanza del Río
Constanza del Río
Ignacia Guzmán
Ignacia Guzmán
Sussy Abarca
Sussy Abarca
Óscar Recabarren
Óscar Recabarren
Paula Kangiser
Paula Kangiser
Armando Marín
Armando Marín
José Joaquín Ojeda
José Joaquín Ojeda
Leonardo Cabrera Lobos
Leonardo Cabrera Lobos
David Henningson
David Henningson
Fabian Svanberg
Fabian Svanberg
Caroline Hall
Caroline Hall
Natalia Rivera
Natalia Rivera
Romina Rebolledo
Romina Rebolledo
Karin Sánchez
Karin Sánchez
Suzi Wortman
Suzi Wortman
Cristina Guzmán
Cristina Guzmán
Marcelo Silva Symmes
Marcelo Silva Symmes
Jaime Rojas
Jaime Rojas
Pablo Blanco
Pablo Blanco
Hugo Jorquera
Hugo Jorquera
Cristián Cofré
Cristián Cofré

Reencuentros

Mission

Återförena familjer som blivit separerade genom människohandel i adoptions ändamål. Ge stöd, välkomna samt vägleda.

Abrazos

Vision

Att skapa ett internationellt nätverk som synliggör och stöder de sökande att få reda på deras biologiska ursprung.

Våra värderingar

Inclusión

Delaktighet

Empatía

Empati

Respeto

Respekt

Transparencia

Uppriktighet

Compromiso

Ansvar

Om Oss

Nos Buscamos är en ideell organisation baserad i Santiago, Chile, som främjar återförening av familjer separerade genom olagliga adoptioner genom genealogisk och genetisk forskning.

Organisationen grundades 2014 i Chile av Constanza del Rio, i syfte att hjälpa fler familjer  som blivit separerade genom olagliga adoptioner att återförenas och synliggöra detta brott i landet och utomlands.

Nos Buscamos databas har gjort det möjligt för oss undersöka informationen om de adopterades, biologiska familjer som de letar efter och undersöka varje enskilt fall.


Mellan 1975 och 1992 adopterades, 2021 chilenska barn av svenska familjer, genom Svenska adoptionscenter. Idag letar ett flertal av dessa efter sin identitet.

Under de senaste åren har det upptäckts att tusentals internationella adoptioner, (det vill säga chilenska barn som gavs för adoption till utländska familjer) var olagliga, de biologiska familjerna, särskilt mödrarna blev lurade. Deras barn blev i många fall kidnappade och sedan bort adopterade.

Tre metoder  användes för att hitta lämpliga barn för adoption

  1. Mödrar lurades genom att säga att deras barn hade dött vid födseln utan att ge dem några bevis eller dokumet som bekräftade att deras nyfödda dog vid födelsen.
  2. De övertygade mödrarna att lämna sina barn i en förskola så att de kunde gå till jobbet i fred, när de återvände för att hämta sina barn var de borta utan att ge dem någon form av förklaring till vart de tagit vägen, det bör noteras att de olagliga adoptionerna inträffade under diktaturperioden i Chile .
  3. Övertyga de biologiska familjerna att på grund av deras ekonomi och kulturella bakgrund, att ge upp sina barn för adoption, allt för barnets bästa.

Under 2017 lämnades en stämnings ansöka in mot socialassistenterna Telma Uribe och företrädaren för svenska adoptionscentrum i Chile, Anna Maria Elmgren.

Stämningsansökan avsåg deras inblandning i de olagliga adoptionerna olagligheten i fallen upptäcktes när dessa barn, nu vuxna, försökte få reda sitt ursprung, och i processen för att söka efter den biologiska familjen upptäcks sanningen om adoptionerna.

Som ett resultat av den bakgrundsinformation som samlats in och mängden ärenden relaterade till illigela adoptioner öppnades under 2018 en utredning som leddes av ett team av den chilenska PDI för att ta upp och analysera fallen.

I början av 2019 åtog sig ministern Jaime Balmaceda utredningen, som ännu inte har ett slutdatum.

Vittne

Oj, även när jag pratar med min biologiska familj har jag svårt att sätta ord på mina känslor, men ord som ”lycka”, ”glädje”, ”eufori” och ”otroligt” är väldigt frekventa. Jag har tre bröder och en syster i Chile, samt deras familjer.

Bland det första som hände var att jag fick reda på att min mamma gått bort för fem år sedan. Det var svårt att ta in. Någonstans inom mig hade det nog funnits en förhoppning om att en gång få träffa henne igen, även om jag vetat att chansen minskat med åren. Nu blev det definitivt att så inte kommer att ske, men jag valde snabbt att fokusera på vad jag funnit, inte vad jag förlorat.

Min systerdotter var den första släkting som jag började kommunicera med på Messenger, och ibland tar jag fram konversationen för att läsa den igen, och minns då den spänning och chock jag kände då. Även om jag förstod vad hon skrev på spanska, översatte jag det flera gånger i Google Translate för att försäkra mig om att jag inte missförstått något.

De första videosamtalen med mina syskon är också minnen för livet. Min äldsta bror var 16-17 år när jag försvann, och han hade hjälpt min mamma leta efter mig utan framgång. Hans glädjetårar gick inte att ta miste på. Och smärtan när mina farhågor besannades, att min mamma aldrig haft för avsikt att adoptera bort mig och aldrig slutade att leta, men de hade aldrig haft en tanke på att jag lämnat landet.

Sammanfattningsvis har det varit ett brett spektrum av känslor från sorg till glädje, och allt däremellan!

Fabian återförenades med sina bröder.

När jag tog kontakt med Nos Buscamos, hade jag väldigt lite information om min bakgrund, men de tog fram betydligt mer och framför allt hittade de min mamma, när hon var hittad hjälpte de mig med första kontakten, via skype samtal.

När jag kom till Chile fick jag ett fantastiskt bemötande och stöttning i min kontakt med de Chilenska myndigheterna.

David återförenades med sin mamma